Voor het verzorgen van wetenschappelijke presentaties
over allerlei aspecten van de geneeskunde van het paard
(zoals huidproblemen, cornage, digestiestoornissen),
gerechtelijke diergeneeskunde
en welzijn